fbpx
+382 67 337 372 │ +382 67 855 588 │ matnekretnine@yahoo.com

Vaši rezultati pretraživanja

Uslovi korišćenja

UVOD

Web portal Matnekretnine sastoji se od različitih sadržaja koje održava Matnekretnine Montenegro d.o.o. , Podgorica,  registarski broj: 51014117, PIB: 03414612, ul. Slovacka 19, Kancelarija računovodstve agencije “Šćekić i Partners”.

Kada posećujete ovu stranicu ili se koristite njome, pristajete na ovde navedena pravila.

Web stranicu Matnekretnine možete da koristite pod uslovom da pristanete na pravila, uslove i objave koje ona sadrži, bez modifikacija. Ako koristite ovu stranicu, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uslovima i odredbama.

Matnekretnine Montenegro d.o.o. , Podgorica, obrađuje podatke o ličnosti isključivo na način i pod uslovima propisanim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti koji je dostupan na adresi: https://  i koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja.

 

PRAVILA KORIŠĆENJA

Matnekretnine  redovno provjerava i ažurira informacije objavljene na stranici.

Matnekretnine  zadržava pravo na izmjenu pravila, uslova i objava koje regulišu njeno korišćenje.

Matnekretnine nije odgovorno, niti garantuje da su informacije uvek aktuelne, ispravne i/ili potpune.

 

ZAKAZIVANJE GLEDANJA NEPOKRETNOSTI

Zakazivanje gledanja nepokretnosti oglašenih na stranici radi prodaje ili davanja u zakup omogućeno je samo verifikovanim korisnicima.

Verifikacijom korisnik daje saglasnost da Matnekretnine agencija vlasnika nepokretnosti čije gledanje korisnik zakazuje upozna sa ličnim podacima korisnika iz prethodnog stava, čime ispunjava svoje obaveze prema vlasniku iz Ugovora o posredovanju zaključenog s njim, sve u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

KUPOVINA ILI UZIMANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI OGLAŠENE NA WEB STRANICI

Ukoliko registrovani korisnik, ili sa njim povezano lice (bračni drug, vanbračni drug, srodnici u pravoj liniji, brat, sestra i drugi), nakon što mu je Matnekretnine Montenegro d.o.o.. omogućilo gledanje nepokretnosti oglašene na Web stranici, sa vlasnikom iste zaključi ugovor/predugovor o prodaji ili zakupu predmetne nepokretnosti, obavezuje se da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja ugovora obavesti Matnekretnine Montenegro o zaključenju istog i dostavi mu fotokopiju tog zaključenog predugovora ili ugovora (elektronskom poštom, lično ili poštom).

U slučaju da registrovani korisnik ne ispuni svoju obavezu obaveštavanja i dostavljanja fotokopije u roku predviđenom prethodnim stavom, obavezuje se da privrednom društvu Matnekretnine Montenegro d.o.o, na ime naknade štete, isplati iznos od 2.000,00 (slovima: dve hiljade) evra po srednjem kursu CKB na dan fakturisanja, i to u roku od 3 (tri) dana od dana fakturisanja.

 

VEZA SA DRUGIM WEB PORTALIMA

Web stranica Matnekretnine može da sadrži veze prema drugim Web stranicama. Matnekretnine Montenegro  nema kontrolu nad tim stranicama i nije odgovorna za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmene i ažuriranje takve stranice.

 

NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE

Uslov za korišćenje Web stranice Matnekretnine  je Vaše jemstvo da nećete upotrebljavati navedenu Web stranicu u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima. Nije dopušteno koristiti ovu stranicu na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio ili ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

 

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Informacije, softver, proizvodi i usluge koje stranica sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje stranice mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično. Matnekretnine Montenegro može unapređivati i/ili menjati Web stranicu u bilo kojem trenutku. Sadržaj objavljen na Web stranici ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka.

 

Matnekretnine Montenegro ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom. Navedeno se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji zakoni dozvoljavaju.

 

PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA

Matnekretnine Montenegro zadržava diskreciono pravo da prekine Vaš pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom delu u bilo koje vreme i bez prethodnog obavještenja.

 

SNIMANJE RAZGOVORA, AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAKOVI

Ukupan sadržaj Web stranice Matnekretnine-a u vlasništvu je Matnekretnine Montenegro D.o.o.

Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika, zahteva prethodno pismeno dopuštenje Matnekretnine Montenegro d.o.o

 

Donijeto u Podgorici, dana 01.04.2022. godine

Objavljeno dana 03.04.2022. godine

Stupa na snagu 04.04.2022. godine

Matnekretnine Montenegro d.o.o

  • Napredna pretraga

Usporedite oglase