fbpx
+382 67 337 372 │ +382 67 855 588 │ matnekretnine@yahoo.com

Vaši rezultati pretraživanja

Politika privatnosti

1. UVOD

Svrha ove politike privatnosti podataka jeste da objasni na koji način koristimo vaše lične podatke, našu praksu obrade ličnih podataka i naravno, izbore i mogućnosti koji su pred vama i koje možete primjeniti u vezi sa načinom na koji se koriste vaši lični podaci.

MatNekretnine Montenegro poštuje vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti privatnosti i povjerljivosti vaših ličnih podataka koje nam obezbjeđujete ili koje sakupljamo o vama kada koristite našu Internet stranicu, društvene mreže koje mi kontrolišemo, softverske aplikacije koje su dostupne na računarima i mobilnim uređajima koje posjeduju linkove ka ovoj Politici privatnosti podataka kao i kada dostavljate informacije telefonom preko naših pozivnih centara ili lično (zajednički naziv, Sajtovi).

Naša politika privatnosti podataka se može razlikovati u odnosu na državu u kojoj poslujemo – da bismo pokazali da smo odgovorna kompanija i da poslujemo u skladu sa različitim zakonskim zahtjevima u različitim državama.

Od vas se može tražiti saglasnost na uslove iz ove Politike privatnosti dok ste u interakciji sa nama, na primjer, preko Internet stranice ili kada nas pozovete, ili kada se sakupljaju podaci o vama kroz upotrebu naše Internet stranice koji omogućavaju vašu ličnu identifikaciju, direktno (na primjer, vaše ime) ili indirektno, jer podaci pružaju referencu na sredstvo identifikacije kaošto je vaše ime, lični broj, lokacija, identifikacija na Internetu (na primjer, broj telefona) kao pojedinca. U svakom drugom slučaju nastavak korišćenja Sajta sa vaše strane će podrazumijevati da ste dali svoju saglasnost sa uslovima iz ove Politike privatnosti podataka.

1.ŠTA SU LIČNI PODACI I KOJE LIČNE PODATKE SAKUPLJAMO

Lični podaci (lične informacije) predstavljaju sve podatke koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili može biti određen, direktno ili indirektno, na osnovu takvih podataka, samostalno ili u kombinaciji sa ostalim informacijama, uključujući, bez ograničenja: ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte, broj debitne/kreditne kartice, podatke o lokaciji, mrežni identifikator.

LIČNE INFORMACIJE KOJE VI DOSTAVLJATE

Kada koristite naše Sajtove, dobrovoljno dostavljate a mi skupljamo određene informacije („Lične informacije“) o vama ili drugima. Takve informacije uključuju (ali nisu ograničene na):

Kontakt podatke. Čuvamo vaše ime i prezime, adresu elektronske pošte, adresu za prijem pošte, broj telefona, broj firme, naziv pozicije i ostale slične kontakt podatke,

Podatke za pristup. Čuvamo lozinke, pitanja za povraćaj lozinke i ostale informacije za provjeru identiteta i pristupanje nalozima,

Demografske podatke. Sakupljamo demografske podatke, kao što je država iz koje ste i veličina vaše kompanije

Kontakte. Sakupljamo kontakte koje dostavljate u vezi sa vašim kontaktima, uključujući informacije o ostalim zaposlenima iz vaše kompanije. Dostavom podataka o vašim kontaktima, potvrđujete i prihvatate da postoji odobrenje vaših kontakata da mi koristimo njihove kontakt informacije u skladu sa ovom Politikom privatnosti podataka,

Sadržaj. Sakupljamo sadržaj komunikacije koju nam šaljete, kao što su povratne informacije, pitanja, ili informacije koje nam dostavljate.

AUTOMATSKO SAKUPLJANJE INFORMACIJA

Naši provajderi usluga, treća lica, i mi, koristimo niz tehnologija, koje se razvijaju sada i u budućnosti, koje automatski sakupljaju informacije o vašem uređaju i na koji način je vaš uređaj u interakciji sa našim Sajtovima. Ove informacije nisu Lične informacije. Ukoliko kombinujemo anonimne ili grupne podatke sa Ličnim informacijama, kombinovane informacije ćemo tretirati kao Lične informacije.

1.NA KOJI NAČIN SAKUPLJAMO VAŠE LIČNE INFORMACIJE, SVRHA SAKUPLJANJA I UPOTREBE LIČNIH PODATAKA

Vaše Lične informacije i automatski sakupljene informacije možemo koristiti u sopstvene poslovne svrhe i svrhe koje su osmišljene ovom politikom, uključujući, bez ograničenja, sledeće:

uspostavljanje i održavanje odgovornog poslovnog odnosa sa vama i neprekidno pružanje usluga

razumijevanje vaših potreba i opredjeljenja. Evidentiramo proizvode i usluge koje dobijate od nas i možemo vam tražiti dodatne informacije da bismo vas bolje uslužili. (Na primjer, možemo sačuvati vaš omiljen tip sobe) razvoj, unapređenje, oglašavanje ili obezbjeđivanje proizvoda i usluga. (Na primjer, posmatramo način na koji naši gosti koriste naše usluge da bismo razumjeli kako da ih unaprijedimo.)

– upravljanje i razvoj našeg poslovanja i operacija

– usklađenost sa zakonima i regulativom.

Imajte u vidu da kao međunarodno turističko odmaralište, imamo potrebu da dijelimo informacije sa ostalim državama/trećim licima da bismo vam pružili usluge koje su u skladu sa našim standardima i praksama – tako da se vaše Lične informacije mogu podijeliti u gorepomenute svrhe i to na način koji je naveden u ovoj Politici privatnosti podataka, kako slijedi:

– entitetu kojim upravlja MatNekretnine Montenegro – trećim licima za koja ste dali svoju saglasnost,

– trećim licima od povjerenja koja podatke obrađuju u naše ime, na osnovu naših instrukcija i u skladu sa našom Politikom privatnosti podataka i sa bilo kojim drugim odgovarajućim mjerama čuvanja povjerljivosti podataka i bezbjednosnim mjerama, uključujući:

– trećim licima koja nisu povezana sa nama ukoliko imamo osnovanu veru da je to razumno neophodno radi: (1) usklađivanja sa bilo kojim važećim zakonom, propisom, pravnim procesom ili nalogom vlasti; (2) primjene važećih uslova za pružanje usluga, uključujući i istrage potencijalnih prekršaja; (3) detekcije, spriječavanja ili bilo kog drugog rješavanja nelegalnosti, prevara, bezbjednosnih ili tehničkih pitanja; i (4) zaštite prava, imovine ili bezbjednosti kompanije MatNekretnine Montenegro, naših korisnika ili javnosti, kako zahtjeva ili dozvoljava zakon, našim partnerima koji se bave marketingom i oglašavanjem, koji vama obezbjeđuju relevantnije oglase na našim Sajtovima a koji vas podstiču da se vratite na naše Sajtove i Mail Chimp, koji bezbjedno čuva elektronsku poštu i djeluje u svojstvu dobavljača i distributera naše komunikacije preko elektronske pošte. Ugovorima obavezujemo ove provajdere usluga da koriste vaše Lične podatke isključivo u svrhu koji mi odredimo. Kada god sakupljamo ili obrađujemo vaše lične podatke, čuvamo ih samo u periodu koji je neophodan za svrhu u koju su sakupljeni, za tekuće pravne poslove, za potrebe poslovanja koje se mogu identifikovati i koje su takođe tekuće (kao što je čuvanje evidencije) i do mjere do koje to dozvoljava važeći zakon.

1.PRIVATNOST PODATAKA DJECE

Svjesno ne sakupljamo Lične informacije od djece mlađe od 18 godina, ali možemo primiti Lične informacije o djetetu u toku procesa registracije gosta ili tokom učešća u aktivnostima na Sajtovima ili u odmaralištu ali uvijek uz saglasnost roditelja ili staratelja.

2.PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

SAGLASNOST – podrazumijeva vaše odobrenje za obradu ličnih podataka (označavanjem polja),

ZAKONSKI ZAHTJEVI – kako je i ako je zahtjevano važećim zakonom,

LEGITIMNI INTERES – naš legitiman interes u svrhu pružanja naših usluga i izvršenja poslovnih aktivnosti na način koji ne utiče na vaša prava.

Nemate obavezu da nam dostavite svoje Lične informacije. U tom slučaju, ukoliko je to vaš izbor, imajte u vidu da ćete i dalje biti u stanju da posjećujete Sajtove, ali ne možemo garantovati da ćete biti u mogućnosti da pristupite određenim opcijama, proizvodima ili uslugama, tako da nećemo biti u mogućnosti da, na primjer, izvršimo rezervaciju za vas ili pružimo bilo koju uslugu i/ili obezbjedimo proizvod gdje upotreba vaših ličnih informacija može biti direktno vezana za izvršenje date usluge.

1.VAŠA PRAVA NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

– U vezi sa vašim podacima koje obrađujemo, imate pravo da:

– Zahtjevate potvrdu da se vaši podaci obrađuju,

– Zahtjevate informacije o tome na koji način se vaši podaci obrađuju, koliko takva obrada traje i koje su mjere primjenjene za zaštitu podataka,

– Zahtjevate ispravku ličnih podataka,

Povučete saglasnost i zahtjevate brisanje svojih ličnih podataka. U bilo kom momentu možete primjeniti bilo koje od svojih zakonskih prava slanjem elektronskog pisma na adresu: matnekretnine@yahoo.com.

Obavezno navedite svoje puno ime, adresu i broj telefona i kopiju dokumenta koji dokazuje vaš identitet (lična karta ili pasoš) da bismo bili u stanju da vas identifikujemo kao i da provjerimo da li posjedujemo vaše Lične podatke, ili u slučaju da je potrebno da vas kontaktiramo da pribavimo bilo kakve dodatne informacije, takva identifikacija nam je neophodna.

Možemo dozvoliti trećim licima da na svojim Sajtovima postave linkove do naših, i obrnuto. Ne preporučujemo takve Internet stranice i nismo

odgovorni za druge Internet stranice i njihovu praksu čuvanja privatnosti. Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za aktivnosti koje se sprovode ili informacije koje se nalaze na Internet stranicama trećih lica.

 

POLITIKA O KOLAČIĆIMA (COOKIES)

Kolačiće koristimo da unaprijedimo vaše iskustvo na Sajtovima i da preporučimo sadržaj koji bi mogao da vam bude zanimljiv.

Svoje prihvatanje naše upotrebe kolačića u skladu sa ovom politikom možete naznačiti klikom na OK u odgovarajuće polje na baneru koji se javlja na Sajtovima ili nastavkom upotrebe Sajtova nakon što je baner prikazan. Međutim, imajte u vidu da ukoliko ne kliknete na OK a nastavite da pretražujete Sajtove, smatraće se da ste prihvatili upotrebu kolačića (i namjenu njihove upotrebe) u skladu sa ovom Politikom privatnosti podataka.

Šta su kolačići?

Kolačići su dijelovi informacija koje Internet stranice prebacuju na vaš hard-disk u svrhu čuvanja evidencije. Upotreba kolačića je industrijski standard – možete ih pronaći na gotovo svim mjestima na internetu. Koriste se za prepoznavanje posjetilaca kada se vrate na naš sajt. Kada smo svjesni da ste to vi, možemo prilagoditi vašu posjetu.

Takođe, možemo vršiti procjenu našeg sadržaja i usluga i prilagođavati naše Sajtove posjetiocima na osnovu ostalih informacija koje sakupljamo, kao što su IP adrese, koje predstavljaju brojeve koji se dodjeljuju vašem računaru kada god koristite Internet, piksel tagove (ili clear gif) ili tip pretraživača ili operativnog sistema koji koristite. Ove informacije se sakupljaju grupno, ali se mogu povezati sa vašim Ličnim informacijama kroz upotrebu kolačića, kako je navedeno iznad.

Koje kolačiće koristimo?

Kada posjetite naše Sajtove, vaš uređaj može preuzeti sledeće tipove kolačića:

Postoje dva tipa kolačića:

Trajni kolačići koji ostaju na uređaju korisnika određeni vremenski period koji je određen u samom kolačiću. Aktiviraju se svaki put kada korisnik posjeti Internet stranicu koja je kreirala taj kolačić.

Kolačići sesije su privremeni. Omogućavaju operatorima Internet stranica da povežu aktivnosti korisnika tokom sesije pretraživanja. Sesija pretraživača počinje kada korisnik otvori pretraživač i završava se kada se pretraživač zatvori. Kada zatvorite pretraživač, kolačići sesije se brišu.

Strogo neophodni kolačići su osnova navigacije po Internet stranici i koriste njene karakteristike. Bez njih, ne biste bili u mogućnosti da koristite osnovne karakteristike kao što su registracija ili kupovina. Ovi kolačići ne sakupljaju informacije o vama koje se mogu koristiti za marketing ili praćenje vaše navigacije po internetu.

Primjeri naše upotrebe „strogo neophodnih“ kolačića su:

Određivanje pojedinačnih identifikatora za svakog pojedinačnog posjetioca, tako da se mogu analizirati posjete sajtu.

Omogućavanje prijave na nezavisni sajt u svojstvu registrovanog korisnika.

Kolačići učinka sakupljaju podatke u statističke svrhe o tome na koji način korisnici koriste Internet stranice; ne sadrže lične informacije kao što su imena i adrese elektronske pošte i koriste se za unapređenje korisničkog iskustva na Internet stranici.

Evo nekoliko primjera na koji način koristimo kolačiće učinka:

Sakupljanje podataka o posjetama Internet stranici, uključujući broj posjetilaca i posjeta, vremenski period koji se provodi na sajtu, stranice na koje se klikće ili odakle posjetioci dolaze

Radi poređenja sa ostalim Internet stranicama uz pomoć podataka koje sakupljaju priznate kompanije koje se bave mjerenjem i istraživanjem.

Informacije koje obezbjeđuju kolačići učinka nam pomažu da razumijemo kako koristite našu Internet stranicu; na primjer, da li ste nas ranije posjećivali, šta ste tražili, gdje ste kliknuli i kako ste došli do nas. Ove podatke koristimo da unaprijedimo naše usluge. Generalno, koristimo nezavisne kompanije koje se bave analitikom za pružanje ovih usluga i kada je to slučaj, ove kolačiće postavljaju kompanije treća lica (kolačići trećih lica).

Ukoliko ste se registrovali na Internet stranicu možemo kombinovati podatke iz usluga analize mreže i njihove kolačiće sa informacijama koje ste nam vi dostavili, tako da vaše iskustvo može biti prilagođeno vama, uz preporučivanje određenih članaka na osnovu onoga što inače čitate ili slanjem sadržaja putem elektronske pošte koji bi vam bili interesantniji. Ovo radimo samo ako imamo vašu dozvolu da sa vama komuniciramo. Ponekad se podaci koji se koriste od kompanija za analitiku sakupljaju prije registracije ili prijave. U takvim slučajevima, ukoliko ove podatke koristimo da vas identifikujemo, to radimo isključivo u skladu sa našim obavještenjem o čuvanju privatnosti.Funkcionalni kolačići omogućavaju da korisnik sebi prilagodi izgled Internet stranice: mogu zapamtiti korisnička imena, jezik i region, i mogu se koristiti za pružanje personalnih usluga kao što su lokalna vremenska prognoza i vijesti iz saobraćaja.

Evo nekoliko primjera upotrebe funkcionalnih kolačića:

Čuvanje podataka o korisniku na stranici vašeg naloga

Čuvanje podataka o tome da li ste nas ranije posjećivali tako da vam se poruke namijenjene posjetiocima koji su kod nas prvi put ne pokazuju.

Kolačići za reklamiranje i ciljne grupe se koriste za prikazivanje oglasa koji su vama relevantni, ali se može ograničiti broj puta koliko oglas vidite, može se odrediti i efikasnost kampanje praćenjem klikova korisnika. Obezbjeđuju i bezbjednost u transakcijama. Obično ih postavljaju marketinške mreže trećih lica uz dozvolu operatora Internet stranice, ali ih može postaviti i sam operator. Mogu zapamtiti da li ste posjetili Internet stranicu i ove informacije se mogu dijeliti sa ostalim organizacijama, uključujući ostale oglašivače. Oni, doduše, ne mogu odrediti ko ste vi, i sakupljeni podaci se nikada ne povezuju sa vašim profilom.

U nastavku su navedena dva glavna načina korišćenja reklamnih kolačića:

– Oglašavanje na osnovu interesa (ili oglašavanje preko interneta po ponašanju) je situacija u kojoj provajder usluga treće lice postavi kolačiće na vaš uređaj koji pamti vašu aktivnost u pretraživanju interneta i grupiše vaša interesovanja da bi vam se prikazivali ciljani oglasi koji su za vas relevantni kada posjetite matnekretnine.me. Vaša prethodna aktivnost pretraživanja se može upotrebiti da prenese neke demografija (starost, pol, itd.). Ove informacije se mogu upotrebiti da bi oglašavanje na independent.co.uk bilo relevantnije za vas. „Ponovno ciljanje“ je forma reklamiranja na internetu koja omogućava našim marketinškim partnerima da vam prikazuju oglase na osnovu vaše aktivnosti pretraživanja van Internet sajta. Tako se kompanije oglašavaju ljudima koji su prethodno posećivali njihove sajtove. Ovakve kolačiće obično na vaše uređaje postavljaju marketinške mreže trećih lica a u nastavku smo naveli glavne partnere sa kojima sarađujemo.Bez ovih kolačića, Internet oglašavanja na koje nailazite bi bilo manje relevantno za vas i vaša interesovanja.

Bez ovih kolačića, Internet oglašavanja na koje nailazite bi bilo manje relevantno za vas i vaša interesovanja.

  • Napredna pretraga

Usporedite oglase